Illustration

Illustrationer är viktiga i ett kommunikationsflöde. Många gånger kan en illustration förklara ett sammanhang snabbare än text.

Anniora design arbetar med illustrationer och symboler som förklarar, beskriver och dekorerar något.